Interviews

Maud_thumb

Tien jaar Delphimodel Hoogbegaafdheid

Socioloog en psychotherapeut Maud van Thiel presenteerde tijdens het symposium Hoogbegaafd. Dat zie zó! op 23 november 2007 het Delphi-model Hoogbegaafdheid. Na 10 jaar maakt Talent samen met Van Thiel en diverse experts de balans op. Lees verder

Onderzoeken

Shutterstock_487293124_thumb

Hoogbegaafde meisjes in de klas. Een bijzonder fenomeen.

Hoeveel hoogbegaafde meisjes kent u? Uit onderzoek blijkt dat er ongeveer net zoveel hoogbegaafde meisjes zijn als jongens. Toch zijn meisjes moeilijker te identificeren als hoogbegaafd, niet alleen voor leerkrachten maar ook voor ouders. Lees verder

Interviews

Evafensfoto_thumb

‘Je zou denken dat de universiteit een betere omgeving voor hoogbegaafde...

De twintigjarige studente Eva Fens heeft al lange tijd interesse in het thema hoogbegaafdheid. Zelf heeft ze een klas overgeslagen en ook haar profielwerkstuk op de middelbare school weidde ze aan dit onderwerp. Lees verder

Onderzoeken

Shutterstock_586143554_thumb

Thuisonderwijs: de verboden oplossing voor thuiszitters

In Nederland gaan zo’n 15.000 kinderen niet naar de basisschool of de middelbare school, terwijl ze wel leerplichtig zijn. Passend onderwijs past hun niet. Biedt thuisonderwijs misschien soelaas? En wat is er waar van geheime contracten? Lees verder

Leermiddelen

Img_9650_thumb

Suzanne Sjoers breekt lans voor sterke rekenaars

In elke groep zitten er wel een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en een grote leerhonger hebben in rekenen. Lees verder
AGENDA