Mijn leerling is (hoog)begaafd, wat betekent dat?

Iemand is hoogbegaafd wanneer hij of zij opmerkelijk veel 'slimmer' is dan anderen. Dat slimmer zijn zal zich uiten in een hogere denksnelheid en een diepere, bredere en creatievere denkkracht, die anderen vaak niet meer kunnen volgen.
 
Het slimmer zijn is zo opmerkelijk, dat de hoogbegaafde opvalt in een groep, net als iemand die veel harder kan rennen of iemand die virtuoos kan musiceren. Alleen blinkt een hoogbegaafde vaak op meer gebieden uit.
Het is afhankelijk van de sociale en emotionele competenties van de hoogbegaafde, of dit problemen oplevert. Omdat de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen niet altijd parallel loopt met hun intellectuele ontwikkeling, levert de voorsprong in intelligentie van hoogbegaafde kinderen soms problemen op. Dat is jammer, want een hoge intelligentie is een gave, geen handicap. Hoe om te gaan met de uitblinkers, daarover leest u in Talent.

Onderzoek
Soms wordt te snel de conclusie getrokken dat iemand hoogbegaafd is. Problemen kunnen ook voortkomen uit andere persoonskenmerken dan hoogbegaafdheid. Officieel zijn intelligente mensen hoogbegaafd wanneer ze tot de slimste 2½ procent van de samenleving behoren. Gemakshalve gaan de meeste deskundigen uit van een score van 130 punten of meer op een IQ-test. Maar ook IQ-tests zijn onderhevig aan inflatie en wetenschappelijke debatten.
In Talent leest u over die debatten, over de intelligentiemodellen van Joseph Renzulli en Frans Mönks en over het populaire meervoudig intelligentiemodel van Howard Gardner, dat wel acht begaafdheden onderscheidt. Talent volgt de wetenschappelijke vorderingen over giftedness en hersenonderzoek op de voet. Met beschouwingen, opinies en columns van auteurs van naam.

De Markt
Hoogbegaafdheid is hot. Naast uitdijende plusklassen en een groeiend arsenaal aan extra lesmateriaal, begeven ook particuliere scholen zich op de markt van hoogbegaafdheid. Sommige initiatieven vinden onderdak bij het regulier onderwijs, andere scholen en plusklassen blijven particulier, waardoor ouders flink zullen moeten betalen.

In Talent leest u over de successen, de mislukkingen, de mensen en de knikkers. In Talent leest u niet alleen over scholen in real life, ook over virtuele en digitale scholen op internet. Of over scholen in het buitenland, over giftedness en douance. Door globalisering en toenemende concurrentie groeit de ruimte voor uitblinkers wereldwijd en klinkt de roep om adaptief onderwijs luider dan ooit. Talent volgt de politieke verwikkelingen rond beter onderwijs voor begaafden op de voet en zoekt uit of ook de Nederlandse minister wel boter bij de vis doet.