RSS feed
 • Hoogbegaafde meisjes in de klas. Een bijzonder fenomeen.

  Shutterstock_487293124_news_index
  Hoeveel hoogbegaafde meisjes kent u? Uit onderzoek blijkt dat er ongeveer net zoveel hoogbegaafde meisjes zijn als jongens. Toch zijn meisjes moeilijker te identificeren als hoogbegaafd, niet alleen voor leerkrachten maar ook voor ouders.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Thuisonderwijs: de verboden oplossing voor thuiszitters

  Shutterstock_586143554_news_index
  In Nederland gaan zo’n 15.000 kinderen niet naar de basisschool of de middelbare school, terwijl ze wel leerplichtig zijn. Passend onderwijs past hun niet. Biedt thuisonderwijs misschien soelaas? En wat is er waar van geheime contracten?... Lees verder Reacties(0)
   
 • Ouderparticipatie op basisschool de Fakkel

  Floris_in_actie_-_2_news_index
  Betrokken ouders, daar zijn de meeste scholen erg blij mee. Ouders die meehelpen schoonmaken of luizenpluizen. Maar ouders die een structurele onderwijsrol vervullen, roepen gemengde gevoelens op. ... Lees verder
   
 • Hoogbegaafdheid en autisme

  Autismespectrumstoornissen (ASS) komen relatief gezien niet vaak voor. Pakweg 1 procent van de algehele bevolking heeft het (Smeets, Bos, Van der Molen & Muris, 2009). Toch zitten tegenwoordig in iedere klas kinderen met deze diagnose.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Ontleden en fractioneren van intelligentie

  Intelligentie en intelligentietests, het blijven (deels) ongrijpbare maar o zo fascinerende fenomenen. Vraag tien onderwijskundigen, pedagogen en psychologen wat intelligentie is en wat intelligentietests meten en geen van allen geeft hetzelfde antwoord.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Lewis Terman en Terman’s Termites: de mooiste studie over hoogbegaafden ooit

  Shutterstock_77745811_news_index
  De Amerikaanse professor Lewis Terman zette een studie op waarin een grote groep hoogbegaafde kinderen uit Californië hun hele leven lang gevolgd werd. Terman’s Termites lieten zien dat hoogbegaafden succesvoller, fitter, gezonder en gelukkiger waren.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Excellentie in ontwikkeling

  Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie hebben het niet altijd gemakkelijk op school. In 2008 stelde staatssecretaris Dijksma middelen beschikbaar t.b.v. excellentieprojecten. Auteurs van LPC en SLO vertellen hoe het met deze projecten staat.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Wat verwachten hoogbegaafde leerlingen van hun leraren?

  In het kader van de ECHA-opleiding verrichtte Esther de Boer, afgestudeerd specialist in gifted education, een onderzoek onder 128 basisschoolleerlingen. Zij keek daarbij naar wat (hoog)begaafde leerlingen verwachten van leraren die hen begeleiden.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Intelligentietesten op school: wat heb je er aan?

  Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken testbatterijen om uit te vinden hoe de leerling ervoor staat. Auteur en oud-docente Joost de Maaré vroeg negen scholen naar hun testgebruik en tevredenheid daarover.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Een onderzoek naar kennis en professionaliteit van leerkrachten

  Shutterstock_110589938_news_index
  Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat leerkrachten te weinig kennis hebben over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Of om nauwkeuriger te zijn: 120 van de 160 ondervraagde leerkrachten hebben onvoldoende kennis.... Lees verder Reacties(0)
   
 • Wat gebeurt er in de kleutertijd?

  Shutterstock_103759298_news_index
  Je kind gaat met groeiende tegenzin naar school. De contacten met school verlopen steeds stroever. Dan komt er een moment waarop je je als ouder afvraagt: is mijn kind niet beter af op een andere school?... Lees verder Reacties(1)